Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τους υπόλοιπους κλάδους που μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες για την κάθε ασφαλιστική κάλυψη.

 
Ασφάλιση Αλλοδαπών

Πολλοί άνθρωποι έρχονται στη χώρα μας αναζητώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι οικονομικοί μετανάστες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά μελετώντας τις ανάγκες ασφάλισής τους:

 • Δεν έχουν κοινωνικό ταμείο
 • Δεν έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα εξ ορισμού
 • Υπάρχει απαίτηση από τους κρατικούς φορείς για μια ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να εκδοθεί άδεια παραμονής

Μην μπορώντας λοιπόν να κάνουν ένα μακροχρόνιο οικονομικό πλάνο και έχοντας την υποχρέωση ασφάλισης “κάπου”, οι οικονομικοί μετανάστες κυρίως ψάχνουν κάτι οικονομικό για να βγάλουν την υποχρέωση της άδειας παραμονής κυρίως.

Σύμφωνα με το ν. 4251/2014 και της ΥΑ Αρ. οικ. 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β)  για την απόκτηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής συγκεκριμένων κατηγοριών αλλοδαπών στην Ελλάδα μπορούν να προβούν σε ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα ασφάλισης καθώς και τις καλύψεις που περιλαμβάνει:

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Η Ταξιδιωτική ασφάλιση των εκδρομέων είναι προαιρετική. Το Π.Δ. 339/96 περί οργανωμένων ταξιδιών αναφέρει στο άρθρο 4 παρ 1β ότι ο οργανωτής ή / και ο πωλητής ενημερώνουν το καταναλωτή για τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας στο ταξίδι του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ταξιδιωτικό πρακτορείο είτε πουλάει εκδρομές άλλων είτε τις δικές του, έχει την υποχρέωση της ενημέρωσης του καταναλωτή ότι μπορεί να του προσφέρει – εφ όσον του ζητηθεί – ταξιδιωτική ασφάλιση με επί πλέον χρέωση.

Όσοι αποφασίζετε να ταξιδέψετε χωρίς ταξιδιωτική ασφάλιση, καλό είναι να γνωρίζετε τα προνόμια που σας παρέχει στο εξωτερικό ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση – το κοινωνικό σας ταμείο.

Το πρόγραμμα της ταξιδιωτικής ασφάλισης προσφέρει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Ταξίδι (Διακοπή / Καθυστέρηση / Ακύρωση Ταξιδιού)
 • Ασφάλιση Αποσκευών
 • Έκτακτα Έξοδα Υγείας
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Αστική Ευθύνη
 • Κλοπή Χρημάτων, απώλεια ή κλοπή Ταξιδιωτικών Εγγράφων και Διαβατηρίου
 • Αεροπειρατεία και Απαγωγή
Ασφάλιση μεταφορών

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολό της η επιχείρησή σας. Επειδή, όμως, πολύ συχνά η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες, είναι εξίσου σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας από τέτοιες περιπτώσεις.

Η κάλυψη ισχύει για εμπορεύματα που μεταφέρονται με τον ασφαλισμένο τράκτορα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το προϊόν απευθύνεται σε ανεξάρτητους επαγγελματίες μεταφορείς, σε μεταφορικές εταιρείες καθώς και σε Εταιρείες που μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους με δικά τους φορτηγά (Φ.Ι.Χ).

Καλύψεις

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων προσφέρουν ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων, με φορτηγό μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Συγκεκριμένα, καλύπτει:

 • τη μεταφορά πάσης φύσεως εμπορευμάτων (εκτός αυτών που αναφέρονται παρακάτω), κατά παντός κινδύνου (Ρήτρα Α), για απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά τους.
 • τις ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν σε επιστρεφόμενα, μεταχειρισμένα ή άνευ συσκευασίας εμπορεύματα, κινητά τηλέφωνα, γούνες, λουλούδια (όχι αποξηραμένα), φυτά, εικαστικά έργα τέχνης, πίνακες, αντίκες, γλυπτά, τσιγάρα -προϊόντα καπνού, ακατέργαστα και κατεργασμένα καπνά, οινοπνευματώδη ποτά (εκτός μπύρας και οίνου τα οποία καλύπτονται κατά παντός κινδύνου Ρήτρα Α), υαλοπίνακες, κεραμικά, συνέπεια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής, φωτιάς ή έκρηξης του μέσου μεταφοράς (Ρήτρα C).

Διευκρινίζεται ότι οι οικοσκευές καλύπτονται κατά παντός κινδύνου (Ρήτρα Α) υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Για την μεταφορά οικοσκευών, ο κίνδυνος της κλοπής ισχύει μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες παράδοσης των εμπορευμάτων στους παραλήπτες. Απαγορεύονται οι στάσεις ή διανυκτερεύσεις εάν το φορτηγό είναι έμφορτο εκτός από τις περιπτώσεις στάσεων για τμηματική παράδοση εμπορευμάτων στον εκάστοτε παραλήπτη καθώς και στην περίπτωση βλάβης του φορτηγού.

Εξαιρούμενα Φορτία

Αξιόγραφα, χρεόγραφα, έγγραφα, νομίσματα, χρήματα, μετοχές, ομόλογα, τίτλοι, χαρτόσημα, γραμματόσημα, πιστωτικοί τίτλοι (πρωτότυπα αυτών και μήτρες), πολύτιμα μέταλλα, ράβδοι χρυσού, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, ρολόγια και τιμαλφή. Πυρηνικά ή και ραδιενεργά υλικά, πυροτεχνήματα, πυρομαχικά και λοιπές εκρηκτικές ύλες, καθώς και τοξικά εύφλεκτα και γενικά επικίνδυνα φορτία, τα οποία μεταφέρονται χύμα σε βυτία, φορτία με επικίνδυνα φάρμακα, όπως αυτά καθορίζονται από Διεθνές Συμβάσεις, εμπορεύματα που έχουν ήδη υποστεί ζημιά πριν την έναρξη της ασφάλισης ή την φόρτωση τους, ζωντανά ζώα.

Όρια Ευθύνης

 1. Το ανώτατο όριο ανά φόρτωση συνδέεται με το βάρος του φορτηγού
 2. Τα φορτηγά έως 3,5 τόνους έχουν ανώτατο όριο ανά φόρτωση €50.000 ή €100.000
 3. Τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων έχουν ως ανώτατο όριο ανά φόρτωση από €50.000 έως €300.000
Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου έργων τέχνης αποτελείται από δύο ασφαλιστήρια για να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες ασφάλισης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τα ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου με το οποίο καλύπτονται:

 • έργα τέχνης ως περιεχόμενο κατοικίας
 • έργα τέχνης κατά τη διάρκεια εκθέσεων ή / και μεταφορών

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου Έργων Τέχνης ιδιωτικών συλλογών απευθύνεται σε:

 • ιδιώτες κατοικιών, μουσεία με έκδοση ασφαλιστηρίου ετήσιας διάρκειας
 • εκθέσεις ή / και μεταφορές με έκδοση ασφαλιστηρίου βραχυπρόθεσμης διάρκειας

Με το πρόγραμμα Έργων Τέχνης μπορούν να καλυφθούν έργα τέχνης σε:

Κατοικίες:

 • πίνακες ζωγραφικής
 • φωτογραφίες
 • λιθογραφίες
 • βιβλία
 • γλυπτά και μη εύθραυστες κατασκευές
 • αντικείμενα κατασκευασμένα από μη πολύτιμα μέταλλα ή ξύλο
 • πορσελάνες
 • κεραμικά
 • γυάλινα και άλλα εύθραυστα αντικείμενα
 • έπιπλα αντίκες
 • ρολόγια τοίχου και χειρός και άλλα μηχανικά αντικείμενα τέχνης
 • χρυσά, αργυρά και άλλα πολύτιμα μέταλλα
 • κοσμήματα
 • γούνες
 • χαλιά

Επιπλέον, μπορούν να καλυφθούν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και:

 1. Μουσεία
 2. Αίθουσες τέχνης
 3. Αντικείμενα σε θυρίδες / χρηματοκιβώτια τραπεζών
 4. Συλλογές και αντικείμενα συλλεκτικής αξίας
 5. Συλλογές μεγάλων εταιριών
 6. Μεταφορές – Εκθέσεις
 7. Αποθήκευση ανά μήνα
 8. Χαλιά
 9. Ασημικά
 10. Κοσμήματα

ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ