• Τι είναι το σύστημα άμεσης πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός)

Το σύστημα αυτό είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία στις αποζημιώσεις αυτοκινήτων. Είναι ένας πρωτοποριακός τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών και μικρών σωματικών βλαβών. Εφαρμόζεται από την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2000.

Με τον Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δεν φταίει ή στο βαθμό που δεν φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του Ασφαλιστική Εταιρία.

  • Τι επιτυγχάνεται με το Φιλικό Διακανονισμό;
  • Επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών στο χώρο των ασφαλιστικών εταιριών, στη διαδικασία των αποζημιώσεων.

  • Πόσες εταιρίες συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό;
  • Αυτήν την περίοδο συμμετέχουν 24 Εταιρίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του κλάδου πανελλαδικά και ασκούν όλες τον κλάδο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων.

  • Πού εφαρμόζεται γεωγραφικά ο Φιλικός Διακανονισμός;

Σε ατύχημα που θα συμβεί μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής, με την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι ασφαλισμένα σε Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.

  • Ποια είναι τα όρια πληρωμής ζημιών του Φιλικού Διακανονισμού;

Για τις Υλικές Ζημίες είναι μέχρι €6.500 και για Σωματικές Βλάβες μέχρι €30.000 (με ανώτατο όριο ανά άτομο €12.000).

  • Τι συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της αποζημίωσης;

Το ποσό της αποζημίωσης εκτός από το κόστος επισκευής ή της αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος περιλαμβάνει και τα εξής:
✓ Το κόστος αντικατάστασης κράνους, ρουχισμού και βαλίτσας δικύκλου καθώς και του εξωτερικού κολλήματος του οχήματος.
✓ Το κόστος μεταφοράς του οχήματος.

  • Ποιες άλλες προϋποθέσεις υπάρχουν για τη λειτουργία του Φιλικού Διακανονισμού;

Για την εφαρμογή του Φιλικού Διακανονισμού, είναι απαραίτητή προϋπόθεση τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν έρθει σε επαφή.

  • Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;

Όχι. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σ.Α.Π. Η διάρκεια αναμονής της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

  • Πότε παραγράφεται ζημιά στο Φιλικό Διακανονισμό;

Με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία ατυχήματος.

  • Ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση συνεργαζόμενου συνεργείου στο Φιλικό Διακανονισμό;

Ναι, εφόσον η ζημιά πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο Φιλικό Διακανονισμό (δηλαδή υπάρχει φιλική δήλωση ή θετική απάντηση από την εταιρία του υπαίτιου οδηγού) ο πελάτης μπορεί να επισκευάσει τη ζημιά του οχήματός του σε συνεργαζόμενο συνεργείο.

  • Η κάλυψη της παλαιότητας ανταλλακτικών έχει εφαρμογή στο Φιλικό Διακανονισμό;

Όχι, δεν έχει, εκτός αν ο πελάτης επισκευάσει το όχημά του σε συνεργαζόμενο με την εταιρία συνεργείο.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ